Etikai kódex

Bevezető

Munkahelyi döntéseinkben – a másokra gyakorolt hatásai miatt – felelősséggel tartozunk kollégáinknak, partnereinknek, sőt tágabb értelemben az egész társadalomnak.

Mivel napi munkánk során elkerülhetetlenül szembesülünk etikai gondokkal, melyek természetüknél fogva kényesek, az egyes esetek pedig gyakran ellentmondásosak, az etikus magatartás sokkal több, mint az utasítások vakon való követése, mivel az élő szituációkra nem lehet ráhúzni merev szabályokat. Ez indokolja, hogy az alapelvek közzétételével támpontot adjunk az etikai szempontok betartásának fontosságával kapcsolatban.

Az Etikai Kódex célja, hogy segítséget nyújtson az átgondoltabb, és etikailag is megalapozottabb döntések meghozatalában, elkerülhetőek legyenek a tájékozatlanságból eredő etikai vétségek. Az újonnan belépő munkatársaknak tájékozódási alapot nyújtson a HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM -nál elvárt viselkedési normákat illetően.

I. Etika a cégen belül

I.1. A cégvezetés minden tagjának kötelessége a HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM működését szabályozó alapelvek és specifikus előírások megértése, betartása, betartatása és továbbadása. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM szorgalmazza, hogy az érdeklődők kérjenek pontosabb felvilágosítást, amennyiben a kapott információ helyénvalóságával kapcsolatban kérdés merül fel.

I.2. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM megköveteli minden vezetőjétől, dolgozójától és alvállalkozójától az itt lefektetett etikai irányelvek betartását és betartatását.

I.3. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM dolgozói és alvállalkozói etikai kérdésekkel kapcsolatos beadványokra vagy személyes találkozóra vonatkozó kéréseikkel a HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM vezetőjéhez fordulhatnak.

I.4. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM minden dolgozójától és alvállalkozójától megköveteli, hogy feladataik ellátásakor a mindenkori cégeljárásoknak és utasításoknak – a vonatkozó törvényi előírások és egyéb rendelkezések betartása mellett – megfelelően járjanak el.

I.5. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM elvárja, hogy minden dolgozója és alvállalkozója maga is folyamatosan tájékozódjon a tevékenységüket érintő szabályozásokról és változásokról.

II. Biztonság, dohányzás, alkohol és kábítószer

II.1. Minden dolgozónak joga van a tiszta, biztonságos környezetben történő munkavégzéshez. A KRESZ szabályainak és a telephelyre vonatkozó előírások betartása alapvető kötelesség.

II.2. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen engedélyezett!

II.3. Ittas állapotban vagy kábítószer hatása alatt való munkavégzés SZIGORÚAN TILOS. Munkaidő alatt Szeszes ital fogyasztása, kínálása vagy birtoklása SZIGORÚAN TILOS.

III. Vagyonvédelem

III.1. Kerülni kell a pazarlást, a szándékosan vagy hanyagságból okozott rongálást. Megfelelő biztonsági intézkedéssekkel elejét kell venni a lopásnak.

III.2. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM elvárja, hogy minden munkatársa a saját működési területén belül gondosan és takarékosan járjon el. Törekedjen a teljesítmény növelésére a költségek csökkentése mellett. A cégvagyon megóvása biztosítja a hatékonyabb versenyképességet, a munkahelyek megtartását és a jövőbeni befektetések lehetőségét.

IV. Személyi ügyek

IV.1. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM tulajdonát képező anyagok, járművek, gépek és felszerelések (pl. járművek, fénymásoló, telefon, számítógép, irodaszer) és a munkaidőnek nem munkához tartozó tevékenységre, magánügy intézésére való használata, valamint a munkahely elhagyása nem megengedett.

Amennyiben nem munkavégzéssel kapcsolatos célból a HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM munkaterületének elhagyása szükséges, akkor a dolgozó kérje felettese engedélyét.

IV.2. A HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM tulajdonát képező eszközök társadalmi vagy jótékonysági célokra való igénybevételét csak a HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM ügyvezetője hagyhatja jóvá.

V. Munkaetikába ütköző viselkedés

V.1. Az etikátlan viselkedés, amely a HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM vagy munkatársai érdekeit és hírnevét sérthetik SZIGORÚAN TILOS!

V.2. Súlyosan etikátlan cselekedetek:

- eljárások és a jogos vezetői utasítások megszegése,
- az erkölcsi érzék hiánya,
- a kollégákkal vagy a külső partnerekkel szembeni goromba hangnem,
- verekedés,
- alvás munkaidőben,
- a HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM és/vagy partnerokmányok meghamisítása,
- idő- és költségelszámolások pontatlan vezetése,
- az üzleti titok és biztonsági előírások megszegése TILOS
és minden esetben büntető szankciót von maga után, amely a cselekedet függvényében AZONNALI ELBOCSÁTÁST is eredményezhet.

V.3. A HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM területén, munkaidőn belül és kívül a HAZÁRDJÁTÉK minden formája TILOS!

VI. Hivatali titoktartás

VI.1. Üzleti információk közlését, kiadását illetően HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM minden munkatársának a vonatkozó törvényeknek és az érvényes cégszabályzatnak megfelelően kell eljárniuk.

VI.2. A személyi adatok az ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint, míg HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM verseny pozícióját érintő információk SZIGORÚAN BIZALMASAN kezelendők.

VI.3. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM- kerülve még a látszatát is annak, hogy korlátozná a Munka Törvénykönyvében biztosított munkavállalói jogokat - elvárja minden munkatársától, hogy tudatosan kerüljék azokat a helyzeteket, melyek HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM-ra,  vagy üzleti partnereire rossz fényt vethetnek, HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM -ot hátrányos helyzetbe hozhatják, vagy fenyegethetik a tulajdonosi érdekeket azáltal, hogy egyes személyek gátlástalanul járnak el saját érdekeik érvényesítése érdekében.

VII. Összeférhetetlenség

HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM-nál fennálló munkaviszony vagy alvállalkozói szerződés ideje alatt a versenytársaknak, szállítóknak vagy megrendelőknek végzett tevékenység nem elfogadható, mert lojalitási gondokat okoz.

VIII. Esélyegyenlőség

A munkatársak és alvállalkozók faji, vallási, nemi hovatartozás vagy életkor alapján történő megkülönböztetése – bármilyen szintű vezető vagy munkatárs által – megengedhetetlen, ezért súlyosan elítélendő. A politikai hovatartozást HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM nem korlátozza, mindezek mellett tartózkodik mindenféle szélsőséges és rasszista megnyilvánulástól, amit elvár minden munkatársától és alvállalkozójától.

IX. Termékminőség

IX.1 HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM versenyképességének alapja a szolgáltatás minősége és megbízhatósága.

IX.2. A HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM-ot elismerten olyan vállalkozássá kell tenni, amely jó minőségű szolgáltatások széles skáláját nyújtja megrendelőinek, pontos teljesítési határidőkkel, versenyképes és cserearányokat betartó méltányos áron!

IX.3. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM mindenkor intenzív versenypolitikát kíván folytatni, de nem más cég hírnevének és hitelének rovására.

X. Zárszó

Az Etikai Kódex közzétételével HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM célja, hogy kifejezze elkötelezettségét az etikus magatartás előmozdításában és megelőzze a tájékozatlanságból eredő esetleges etikai vétségeket. HOMEDESIGNLAKBERENDEZES.COM alapvetően bízik munkatársai, alvállalkozói etikai ítéletében. Bízik abban is, hogy egyéni magatartásuk mindentől függetlenül megfelel az elvárható etikai normáknak.

Legvégül egy fontos megjegyzés: A következő kijelentésekről ne vegyen tudomást és mindenki tartózkodjon az ilyen és hasonló nyilatkozatoktól.

„.... Na, csak most az egyszer! ..."
„... senki sem fogja megtudni..."
„A cél szentesíti az eszközt."
„... ez a beszélgetés el sem hangzott... „

színek fehér bézs sárga narancs terrakotta rózsaszín pink piros bordó lila farmer kék királykék kék zöld barna fekete szürke
 

 

alapanyagok gyapjú nemezelt gyapjú polyester viszkóz kender kevert szál

 

technológia kézi tűzött kézi szőtt kézi csomózott bőr bőr
 

 

méretek 60x120 cm 140x200 cm 170x240 cm 200x300 cm 250x350 cm 230 cm

A monitoron látható színek eltérhetnek a valóságtól, kérjük, hogy megrendelése előtt győződjön meg az alapanyag pontos színéről.
Vásárlás esetén a különböző akciók és kedvezmények nem vonhatók össze.