Általános Szerződési Feltételek

Ön a www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a Bakay-Bering Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat, s kizárólag csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az „Általános szerződési feltételek" és a honlapunk nyelvezete magyar.

Az eladó

Bakay-Bering Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Alsóhegy utca 6. fsz. 1.
Levélcím: 1126 Budapest, Márvány utca 46.
Telefon: 06 1 780 1216
06 70 609 3837
06 70 397 3276

Ügyvezető igazgató: Bakay Áron László
Kapcsolattartó: Bering Dorottya
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adóigazgatási szám: 25964682-2-41
Számlaszám: 10918001-00000094-44600007
Cégjegyzékszám: 01-09-298901
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

A szerződés tárgya

A Bakay-Bering Kft. által www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu néven üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely magyar forintban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót is. A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A vételár kiegyenlítés

 • Előre utalással
 • Személyesen üzletünkben
 • Banki online felületen keresztül

Szállítási feltételek, határidők

 • A megrendelő adatainak megadásakor egy olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási napon (a rendelés befogadásától számított 10 munkanap) napközben, 10.00-18.00 között fogadni tudják a küldeményt.
 • Amennyiben a rendelt termék valamelyike nincs raktáron, akkor a munkatársunk e-mail-ben értesíti Önt arról, hogy melyik termékre kell várni és mikor várható a szállítás. Ez az egyedi méretre készített termékekre is vonatkozik.
 • Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol napközben akár cégünk, akár a szállító cég munkatársai elérhetik Önt a csomaggal kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülő nehézségek kezelése érdekében.
 • Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.
 • Amennyiben valamilyen okból a megrendelő, illetve a feltűntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, a szállító cég egyeztetés után, újra megkísérli a csomag kézbesítését.
 • A rendelt termékeket a GLS Futárszolgálat szállítja ki, akivel a Bakay-Bering Kft. szerződésben áll.
 • A szállítás Magyarország területén INGYENES! Külföldre jelenleg nem szállítunk, ezzel kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
 • Garantáljuk, hogy minden esetben az Ön érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben a mi hibánkon kívül (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot és több e-mail-ünkre sem válaszol) nem tudjuk a rendelést kellő sebességgel feldolgozni. Minden olyan esetet, amikor a rendelést a mi vagy a beszállítónk hibájából nem teljesítettük vagy rontottuk el, teljes rugalmassággal kezelünk, vagy pénz visszafizetési garanciával élünk.

Az árucikkek cseréje

Ha a megrendelt árucikk hibás, akkor azt a Bakay-Bering Kft. díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termékek vételárát visszatérítjük Önnek. Kérjük a terméket átvételkor a futár előtt átvizsgálni. Amennyiben sérült a csomag, kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot, és kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Szállításból eredő, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A Bakay-Bering Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja a küldeményt, akkor a kiküldés újbóli kérésére a megrendelést a szállítási díj felszámolásával teljesíti, ill. a továbbiakban arra a névre és címre csak előre fizetés esetén teljesíti a megrendeléseket.

Az elállás joga

A Bakay-Bering Kft. a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet/cég tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet/cég nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló tizennégy munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet/cég köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet/cég azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
(1) A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet/cég a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
(2) Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet/cég által nem irányítható ingadozásától függ.
(3) Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
(4) Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
(5) Hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.
(6) Szerencsejáték-szerződés esetében.
(7) A vevőnek/fogyasztónak a terméket változatlan és használatlan állapotban, az eredeti csomagolásnak megfelelően kell visszaküldeni, s kötelessége arról is gondoskodni, hogy a termék sértetlen állapotban kerüljön vissza a Bakay-Bering Kft. részére. Csak ebben az esetben érvényesíthető a csere, illetve az elállási jog. A visszaküldés akkor lép érvénybe, amikor a terméket átvette és megvizsgálta a Bakay-Bering Kft. munkatársa. Az elállási jog nem érvényesíthető a vásárló külön kérésére gyártott, egyedi méretben rendelt termékekre.

Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok, minőségi kifogások
A Bakay-Bering Kft. a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
(2) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(3) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(4) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(5) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
(6) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(7) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
(8) Javításra az árut elismervény (jegyzőkönyv) ellenében kell átvenni. Az elismervényen (jegyzőkönyvön) fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A jogérvényesítés helye a Bakay-Bering Kft. telephelye: 1126 Budapest, Márvány utca 46.

A jogérvényesítés a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján készített „Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról" nevű nyomtatványon történik.

A 2015.évi CXXXVII. Törvényi módosítás alapján a székhelyben, panaszügyintézési helyben változás nem történt. A fenti jogérvényesítésre a Békéltető testület ad lehetőséget.

Budapesti Békéltető Testület:
Székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt 99. III/310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Jótállás, garancia

Az Bakay-Bering Kft. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Megrendelések feldolgozása

A megrendeléseket munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között dolgozzuk fel, amennyiben a vételár összege számlánkra beérkezett. A munkanapokon 16.00 óra után, valamint hétvégén és ünnepnapokon leadott és kiegyenlített megrendelések szállítási határidejét a következő munkanaptól számítjuk.

A megrendelés befogadása után munkatársunk minden esetben írásban igazolja vissza a termék várható beérkezési idejét.
Aktuális készletinformációt ügyfélszolgálatunkon kérhet a következő időpontokban, Hétfőtől Péntekig 10.00-18.00 között és Szombaton 10.00-14.00 között a 06 1 783 70 07 telefonszámon vagy az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

A csomag tartalmazza a használati utasítást, kezelési útmutatót, garanciát és a vásárlás számláját.

Garancia

Az Ön biztonságos, kényelmes, gyors vásárlása érdekében az www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu webáruház a következő garanciákat vállalja:

Biztonságos vásárlás garanciája
A vásárlás minden esetben átutalással vagy készpénzzel történik. A www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu webáruház az UNICREDIT Bank Nyrt. által biztosított számlán a beérkezett összeg után tudja a kiszállítást a megrendelő számára teljesíteni.

Adatkezelési garancia
A www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu bizalmasan kezeli ügyfelei adatait, azokat harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu szervere rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálja, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

100% Pénz visszafizetési garancia
A www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu minden vásárlás esetében vállalja, hogy amennyiben Ön 14 munkanapon belül eláll a vásárlástól, azt email-ben jelzi, mi 30 munkanapon belül annak árát 100%-ban visszatérítjük. Az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költségeket a vásárlónak kell állnia.
A www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu hibájából (nem egyező paraméterek) hibásan kiküldött terméket minden esetben kicseréljük!

Kedvezmények

A www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu webáruház a következő kedvezményeket biztosítja:

 • Ingyenes házhozszállítás
  Amennyiben a www.szonyeg-fuggony-tapeta.hu webáruházban vásárol, mi ingyen kiszállítjuk Önnek a terméket az ország bármely pontjára. A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.
 • Árkedvezmény
  Fogyasztói árkedvezményt biztosítunk minden webshopos vásárlónk részére. A kedvezmény mértéke 5%, mely más kedvezménnyel nem vonható össze.

Sikertelen kézbesítés

A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.

Adatvédelem

A Bakay-Bering Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez valamint információ közléséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azt tovább harmadik félnek. Bővebb információt az adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Tárhelyszolgáltató

MediaCenter Hungary Kft.
székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
tel.: 06 76 575 023
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
mediacenter.hu

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

színek fehér bézs sárga narancs terrakotta rózsaszín pink piros bordó lila farmer kék királykék kék zöld barna fekete szürke
 

 

alapanyagok gyapjú nemezelt gyapjú polyester viszkóz kender kevert szál

 

technológia kézi tűzött kézi szőtt kézi csomózott bőr bőr
 

 

méretek 60x120 cm 140x200 cm 170x240 cm 200x300 cm 250x350 cm 230 cm

A monitoron látható színek eltérhetnek a valóságtól, kérjük, hogy megrendelése előtt győződjön meg az alapanyag pontos színéről.
Vásárlás esetén a különböző akciók és kedvezmények nem vonhatók össze.